view single item
Name: Gong Xian
Date: Chinese, 1619–1689
Xian Gong
Remarks: verified by HFJ curator