view single item
Name: Fu Yizhun
Date: born 1934
Yizhun Fu
Remarks: verified by HFJ curator