view single item
Name: Fu Baoshi
Date: Chinese, 1904–1965
Baoshi Fu
Remarks: verified by HFJ curator