view single item
Name: Chen Shuaizu
Date: Chinese, 1723–1795
Shuaizu Chen
Biography: Chinese, 18th century