view single item
Name: Chen Hongshou
Date: 1768–1822
Hongshou Chen
Remarks: verified by HFJ curator
Biography: Chinese, 1768-1822