view single item
Name: Chen Hongshou
Date: 1768 - 1822
Hongshou Chen
Remarks: verified by HFJ curator