view list
Related PeopleCultureTitleDateObject Number
Media FileKim Yikyung White Bowl with Handles20042004.017
Fukami Sueharu "Pure-pure" Seihakuji bowl20042009.075.006
Kabasawa Kenji Nanban ware tsubo20042009.075.008
Miyashita Zenji Remaining Echo of the Wind20042009.075.009
Media FileShu-hua Huang Bamboo teapot, Yixing ware20032003.054
Pan Jun-ren Shu duan hu (tree trunk teapot)20032003.056.001
Pan Jun-ren Nan gua hu (pumpkin teapot)20032003.056.002
Pan Jun-ren Tian e hu (swan gourd teapot)20032003.056.003
Media FileRobert Lazzarini Teacup20032003.071 a-c
Ah Leon Tofu20022003.061