view lightbox
Media File
Milton Avery
1956
Milton Avery
1960
Milton Avery
1963