view lightbox
Sir Jacob Epstein
ca. 1926–29
Sir Jacob Epstein
1949